9 Kosaca

9 Kosaca

9 Kosaca Cijena 90,00 Kn (11,95 €) Naslov: 9 KOSACAAutori: Željko Grmuša i Branimir MilankovićAutor naslovnice: Željko GrmušaUrednica: Tatjana Kadoić GrmušaLektura i korektura: Snježana Babić VišnjićPrijelom i grafičko oblikovanje: Branko GredeljTisak: Studio Moderna...
ULTRA – roman

ULTRA – roman

ULTRA – roman Cijena 100,00 Kn (13,27 €) Naslov: ULTRA Autorica: Tatjana Kadoić Grmuša Izdavač: Naklada Semafora d.o.o. Zagreb Za izdavača: Đurđica Stipaničić Urednica: Silvija Šesto Lektura: Snježana Babić Višnjić Ilustracije: Ana Kadoić Priprema, tisak i uvez:...
Maslačak

Maslačak

Maslačak Cijena 90,00 kn (11,95 €) Autor: Željko GrmušaAutor naslovnice: Željko GrmušaUrednica: Tatjana Kadoić GrmušaPrijelom i grafičko oblikovanje knjižnog bloka: Studio Moderna d.o.o. ZagrebTisak: Studio Moderna d.o.o. ZagrebNakladnik: MEDUS BIRO d.o.o. Zagreb...
Ljubavna zbrka

Ljubavna zbrka

Ljubavna zbrka Cijena 90,00 Kn (11,95 €) Naslov: Ljubavna zbrka Autori stihova: Senka Slivar Aleksandar Čubrilo Dejan Kamenar Dominik Matešić Tatjana Kadoić Grmuša Tomislav Vibovec Ivana Vončina Toplek Nikolina Ljubičić Marković Željko Grmuša Autor naslovnice: Vinko...