Pravila korištenja

Odredbe i uvjeti

Ovi Uvjeti uređuju vaš pristup, korištenje svih sadržaja, proizvoda i usluga dostupnih na web stranici http://medus.hr (u daljnjem tekstu „Usluga“) kojom upravlja Biblioteka MEDUS („nas“, „mi“ ili „naš“).

Vaš pristup našim uslugama podliježe vašem prihvaćanju, bez izmjena, svih ovdje sadržanih uvjeta i odredbi te svih drugih operativnih pravila i pravila koja su objavljena i koja možemo povremeno objaviti.

Pažljivo pročitajte Ugovor prije pristupa ili korištenja naših Usluga. Pristupom ili korištenjem bilo kojeg dijela naših Usluga, prihvaćate da vas obvezuju ovi Uvjeti. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom uvjeta Ugovora, ne možete pristupiti niti koristiti naše Usluge.

Intelektualno vlasništvo

Ugovor ne prenosi s Nas na vas bilo koje naše intelektualno vlasništvo ili intelektualno vlasništvo trećih strana, a sva prava, vlasništvo i udjeli u takvom vlasništvu ostat će (kao između strana) isključivo kod Biblioteke MEDUS i njezinih davatelja licence.

Usluge trećih strana

Pri korištenju Usluga možete koristiti usluge trećih strana, proizvode, softver, ugradnje ili aplikacije koje je razvila treća strana (”Usluge trećih strana”).

Ako koristite bilo koju uslugu treće strane, shvaćate da:

Svako korištenje usluge treće strane je na vašu vlastitu odgovornost i nećemo biti odgovorni ni prema kome za web stranice ili usluge trećih strana.
Prihvaćate i slažete se da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem bilo kojeg takvog sadržaja, robe ili usluga dostupnih na ili putem takvih web stranica ili usluga.
Računi

Tamo gdje korištenje bilo kojeg dijela naših usluga zahtijeva račun, slažete se da ćete nam dati potpune i točne informacije kada se registrirate za račun.

Vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo koju aktivnost koja se dogodi pod vašim računom. Vi ste odgovorni za održavanje podataka o svom računu ažurnima i za sigurnost vaše lozinke.

Vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti svog računa koji koristite za pristup Usluzi. Ne smijete dijeliti ili zlorabiti svoje vjerodajnice za pristup. Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom neovlaštenom korištenju vašeg računa ili kada postanete svjesni bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti.

Raskid

Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup svim ili bilo kojem dijelu naših Usluga u bilo koje vrijeme, s razlogom ili bez njega, s obavijesti ili bez nje, što stupa na snagu odmah.

Ako želite raskinuti Ugovor ili svoj Biblioteka MEDUS račun, možete jednostavno prestati koristiti naše Usluge.

Sve odredbe Ugovora koje bi po svojoj prirodi trebale preživjeti i raskid ostat će na snazi, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od jamstva, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Odricanje

Naše se usluge pružaju ”KAKVE JESU”. i “KAKO JE DOSTUPNO”. Biblioteka MEDUS i njeni dobavljači i davatelji licence ovime se odriču svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili prešutnih, uključujući, bez ograničenja, jamstva mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja. Ni Biblioteka MEDUS, niti njezini dobavljači i davatelji licenci ne jamče da će naše Usluge biti bez grešaka ili da će im pristup biti stalan ili neprekinut. Razumijete da preuzimate ili na drugi način dobivate sadržaj ili usluge putem naših Usluga prema vlastitom nahođenju i riziku.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Osim u mjeri u kojoj bilo koji primjenjivi zakon predviđa drugačije, Ugovor i svaki pristup ili korištenje naših Usluga bit će regulirani zakonima Hrvatske.

Odgovarajuće mjesto za sve sporove proizašle iz ili u vezi s Ugovorom i svakim pristupom ili korištenjem naših Usluga bit će državni i savezni sudovi koji se nalaze u Hrvatskoj.

Promjene

Biblioteka MEDUS pridržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku.

Ako napravimo promjene koje su materijalne, obavijestit ćemo vas objavom na našoj web stranici ili slanjem e-pošte ili druge komunikacije prije nego što promjene stupe na snagu. Obavijest će odrediti razumno vremensko razdoblje nakon kojeg će novi uvjeti stupiti na snagu.

Ako se ne slažete s našim promjenama, trebali biste prestati koristiti naše usluge unutar naznačenog roka obavijesti ili nakon što promjene stupe na snagu.

Vaše daljnje korištenje naših usluga podliježe novim uvjetima.