Politika privatnosti

Politika privatnosti

Dobro došli na http://medus.hr (”Site”). Razumijemo da je privatnost na internetu važna za korisnike naše Stranice, posebice pri poslovanju. Ova izjava uređuje naša pravila o privatnosti u odnosu na te korisnike Stranice (” Posjetitelji”) koji posjećuju bez obavljanja poslova i Posjetitelji koji se registriraju za poslovanje na Stranici i koriste različite usluge koje nudi Biblioteka MEDUS (zajedničkim nazivom ”Usluge”) (”Ovlašteni kupci”).

”Osobni podaci”

odnosi se na bilo koju informaciju koja identificira ili se može koristiti za identifikaciju, kontaktiranje ili lociranje osobe na koju se takve informacije odnose, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, adresu, broj telefona, broj faksa, adresu e-pošte, financijske profile, socijalno osiguranje broj i podatke o kreditnoj kartici. Podaci po kojima se može identificirati osoba ne uključuju podatke koji su prikupljeni anonimno (to jest, bez identifikacije pojedinačnog korisnika) ili demografske podatke koji nisu povezani s identificiranim pojedincem.

Koji se osobni podaci prikupljaju?

Možemo prikupljati osnovne informacije o korisničkom profilu od svih naših Posjetitelja. Od naših Ovlaštenih kupaca prikupljamo sljedeće dodatne informacije: imena, adrese, telefonske brojeve i adrese e-pošte Ovlaštenih kupaca, prirodu i veličinu poslovanja te prirodu i veličinu reklamnog inventara koji Ovlašteni kupac namjerava kupiti ili prodavati.

Koje organizacije prikupljaju podatke?

Osim našeg izravnog prikupljanja informacija, naši dobavljači usluga trećih strana (kao što su tvrtke za kreditne kartice, klirinške kuće i banke) koji mogu pružati takve usluge kao što su krediti, osiguranje i escrow usluge mogu prikupljati ove podatke od naših Posjetitelja i Ovlaštenih kupaca. Ne kontroliramo kako te treće strane koriste takve informacije, ali tražimo od njih da otkriju kako koriste osobne podatke koje su im dali Posjetitelji i Ovlašteni kupci. Neke od tih trećih strana mogu biti posrednici koji djeluju isključivo kao karike u distribucijskom lancu i ne pohranjuju, zadržavaju niti koriste informacije koje su im dane.

Kako web mjesto koristi osobne podatke?

Koristimo osobne identifikacijske podatke za prilagodbu stranice, pružanje odgovarajućih ponuda usluga i ispunjavanje zahtjeva za kupnju i prodaju na stranici. Posjetiteljima i ovlaštenim kupcima možemo slati e-poruke o mogućnostima istraživanja ili kupnje i prodaje na web-mjestu ili informacijama koje se odnose na sadržaj web-mjesta. Također možemo koristiti osobne podatke za kontaktiranje Posjetitelja i Ovlaštenih kupaca kao odgovor na specifične upite ili za pružanje traženih informacija.

S kim se informacije mogu dijeliti?

Podaci koji mogu identificirati osobu o ovlaštenim kupcima mogu se dijeliti s drugim ovlaštenim kupcima koji žele procijeniti potencijalne transakcije s drugim ovlaštenim kupcima. Možemo dijeliti skupne informacije o našim Posjetiteljima, uključujući demografiju naših Posjetitelja i Ovlaštenih kupaca, s našim pridruženim agencijama i dobavljačima trećih strana. Također nudimo mogućnost ”isključivanja” od primanja informacija ili kontakta od strane nas ili bilo koje agencije koja djeluje u naše ime.

Kako se pohranjuju osobne informacije?

Podaci koji mogu identificirati osobu koje prikuplja Biblioteka MEDUS sigurno su pohranjeni i nisu dostupni trećim stranama ili zaposlenicima Biblioteke MEDUS osim za korištenje kako je gore navedeno.

Koji su izbori dostupni Posjetiteljima u pogledu prikupljanja, korištenja i distribucije informacija?

Posjetitelji i ovlašteni kupci mogu isključiti primanje neželjenih informacija od nas i/ili naših dobavljača i pridruženih agencija ili mogućnost da ih kontaktiramo tako što će odgovoriti na e-poštu prema uputama ili nas kontaktirati na

Koriste li se kolačići na stranici?

Kolačići se koriste iz raznih razloga. Koristimo kolačiće za dobivanje informacija o preferencijama naših Posjetitelja i uslugama koje odabiru. Također koristimo kolačiće u sigurnosne svrhe kako bismo zaštitili naše ovlaštene korisnike. Na primjer, ako je ovlašteni kupac prijavljen i stranica se ne koristi više od 10 minuta, automatski ćemo odjaviti ovlaštenog korisnika.

Kako Biblioteka MEDUS koristi podatke za prijavu?

Biblioteka MEDUS koristi podatke za prijavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na IP adrese, ISP-ove i vrste preglednika, za analizu trendova, administriranje Stranice, praćenje kretanja i korištenja korisnika te prikupljanje širokih demografskih podataka.

Koji partneri ili pružatelji usluga imaju pristup osobnim podacima posjetitelja i/ili ovlaštenih kupaca na stranici?

Biblioteka MEDUS je sklopila i nastavit će ulaziti u partnerstva i druga partnerstva s nizom dobavljača. Takvi dobavljači mogu imati pristup određenim podacima koji mogu identificirati osobu na temelju potrebe za procjenom Ovlaštenih kupaca za ispunjavanje uvjeta za uslugu. Naša pravila o privatnosti ne pokrivaju njihovo prikupljanje ili korištenje ovih podataka. Otkrivanje podataka koji otkrivaju identitet radi usklađivanja sa zakonom. Otkrit ćemo osobne podatke kako bismo ispunili sudski nalog ili sudski poziv ili zahtjev agencije za provođenje zakona za objavljivanje informacija. Također ćemo otkriti osobne podatke kada je to razumno potrebno za zaštitu sigurnosti naših Posjetitelja i Ovlaštenih kupaca.

Kako web-mjesto štiti osobne podatke?

Svi naši zaposlenici upoznati su s našom sigurnosnom politikom i praksom. Podaci koji omogućuju identifikaciju osobnih podataka naših posjetitelja i ovlaštenih kupaca dostupni su samo ograničenom broju kvalificiranih zaposlenika koji su dobili lozinku kako bi dobili pristup informacijama. Redovito provjeravamo naše sigurnosne sustave i procese. Osjetljivi podaci, kao što su brojevi kreditnih kartica ili brojevi socijalnog osiguranja, zaštićeni su protokolima šifriranja koji se koriste za zaštitu informacija poslanih putem Interneta. Iako poduzimamo komercijalno razumne mjere za održavanje sigurne stranice, elektroničke komunikacije i baze podataka podložne su pogreškama, petljanju i provalama i ne možemo jamčiti da se takvi događaji neće dogoditi i nećemo biti odgovorni Posjetiteljima ili Ovlaštenim Kupci za sve takve pojave.

Kako Posjetitelji mogu ispraviti netočnosti u podacima koji otkrivaju identitet?

Posjetitelji i ovlašteni kupci mogu nas kontaktirati kako bismo ažurirali svoje osobne podatke ili ispravili bilo kakve netočnosti slanjem e-pošte na medusbiro@gmail.com

Može li posjetitelj izbrisati ili deaktivirati osobne identifikacijske podatke prikupljene na stranici?

Posjetiteljima i ovlaštenim kupcima pružamo mehanizam za brisanje/deaktiviranje osobnih identifikacijskih podataka iz baze podataka stranice kontaktiranjem . Međutim, zbog sigurnosnih kopija i zapisa brisanja, možda će biti nemoguće izbrisati unos Posjetitelja bez zadržavanja nekih preostalih informacija. Pojedincu koji zatraži deaktivaciju osobnih podataka te će informacije biti funkcionalno izbrisane, a mi nećemo prodavati, prenositi ili koristiti osobne podatke koji se odnose na tog pojedinca ni na koji način dalje.

Što se događa ako se politika privatnosti promijeni?

Obavijestit ćemo naše Posjetitelje i Ovlaštene kupce o promjenama naših pravila o privatnosti objavljivanjem takvih promjena na Stranici. Međutim, ako mijenjamo naša pravila o privatnosti na način koji bi mogao uzrokovati otkrivanje osobnih podataka za koje je posjetitelj ili ovlašteni kupac prethodno zatražio da se ne otkrivaju, kontaktirat ćemo takvog posjetitelja ili ovlaštenog kupca kako bismo omogućili tom posjetitelju ili ovlaštenom kupcu da spriječi takvo razotkrivanje.

Linkovi:

http://medus.hr sadrži poveznice na druge web stranice. Imajte na umu da kada kliknete na jednu od ovih poveznica, prelazite na drugu web stranicu. Potičemo vas da pročitate izjave o privatnosti ovih povezanih stranica jer se njihova pravila o privatnosti mogu razlikovati od naših.